– promicanja, razvitka i unapređenja aktivnosti za očuvanje prirode, okoliša te održivog razvoja,

– promicanja, razvitka i unapređenja života u prirodi, zdravog načina života i poboljšanja kvalitete življenja,

– promicanja, razvitka i unapređenja izviđačkog pokreta ( skautizma ) u gradu Zagrebu, odnosno u cilju odgoja i izvaninstitucijalne naobrazbe učenika i mladeži uz provođenje načela i metode koju je zamislio utemeljitelj skautskog (izviđačkog) pokreta Robert Baden-Powell

– promicanja, razvitka i unapređenja energetske učinkovitosti, racionalnom korištenju energije te korištenju obnovljivih izvora energije,

– formalne i neformalne edukacije djece, mladih i odraslih s ciljem jačanja ekološke svijesti i zdravog načina života, te energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i održivog razvoja

– promicanja, razvitka i unapređenja volontiranja, socijalne uključenosti i kohezije,

– promicanje kulture nenasilja, tolerancije, partnerstva i suradnje među ljudima, narodima i zemljama

– promicanja i razvitka svih drugih pozitivnih ljudskih, etičkih i civilizacijskih vrijednosti

Pridružite nam se i provodite svoje slobodno vrijeme u zabavi, razonodi i druženju s ljudima dobre volje !

 

U svome radu Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

–          zaštita okoliša u skladu s prirodnim okruženjem i ekološkim normama,poboljšanje kvalitete življenja i zdravog načina života promicanjem i popularizacijom te provođenjem aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša

–          promicanje i popularizacija zaštite prirode i očuvanja okoliša putem seminara, radionica i edukativnih materijala,

–          suradnja s drugim organizacijama i ustanovama u zemlji i inozemstvu;

–          lobiranje za regulatorna i zakonska rješenja sukladnih ciljevima predlaganjem donošenja zakonskih i podzakonskih akata;

–          poticanje, organiziranje i edukacija članova zajednice za aktivno sudjelovanjem u rješavanju problema od interesa za zajednicu;

–          organizacija formalnih i neformalnih edukativnih programa  i okupljanja s ciljem jačanja ekološke svijesti, važnosti zdravog načina života, te energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i održivog razvoja

–          poticanje i organiziranje volonterskog rada;

–          informiranje javnosti o radu Udruge

–          izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti