– promicanja, razvitka i unapređenja aktivnosti za očuvanje prirode, okoliša te održivog razvoja,

– promicanja, razvitka i unapređenja života u prirodi, zdravog načina života i poboljšanja kvalitete življenja,

– promicanja, razvitka i unapređenja izviđačkog pokreta ( skautizma ) u gradu Zagrebu, odnosno u cilju odgoja i izvaninstitucijalne naobrazbe učenika i mladeži uz provođenje načela i metode koju je zamislio utemeljitelj skautskog (izviđačkog) pokreta Robert Baden-Powell

– promicanja, razvitka i unapređenja energetske učinkovitosti, racionalnom korištenju energije te korištenju obnovljivih izvora energije,

– formalne i neformalne edukacije djece, mladih i odraslih s ciljem jačanja ekološke svijesti i zdravog načina života, te energetske učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i održivog razvoja

– promicanja, razvitka i unapređenja volontiranja, socijalne uključenosti i kohezije,

– promicanje kulture nenasilja, tolerancije, partnerstva i suradnje među ljudima, narodima i zemljama

– promicanja i razvitka svih drugih pozitivnih ljudskih, etičkih i civilizacijskih vrijednosti

Pridružite nam se i provodite svoje slobodno vrijeme u zabavi, razonodi i druženju s ljudima dobre volje !

Ciljevi udruge